HỘI NGHỊ ĐẦU TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017

HỘI NGHỊ ĐÀU TƯ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017

Diễn ra vào tháng 4 năm 2017 tại khu nghỉ resort Sealinks tỉnh Bình Thuận, bà Corinne - CEO của Scazma đã tham dự với tư cách một trong những đại biểu phát biểu chính của Hội Nghị. Hội nghị được dẫn dắt bởi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu.