CHORN SOVANKARUNA

Chức vụ: Thiết kế 3D
Quốc tịch: Khmer
 
Anna là một kiến trúc sư trẻ người Khmer. Cô ấy gia nhập SCAZMA đầu năm nay và hiện đang giữ chức vụ nhà thiết kế 3D cho các dự án ở Campuchia với khao khát phát triển bản thân thành một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Với nguồn kiến thức về những tiêu chuẩn thiết kế và đồ thủ công địa phương, cô ấy đang mang SCAZMA tới gần hơn với màu sắc Khmer và những chi tiết kiến trúc.