ĐINH HOÀNG LONG

Chức vụ: Kiến trúc sư

Quốc tịch: Việt Nam

Tốt nghiệp trường đại học Arkansas năm 2012, Long trở lại Việt Nam và làm việc ở vị trí Kiến trúc sư 6 năm trước khi gia nhập Scazma. Hiện nay anh là một thành viên chủ chốt của Scazma, tập trung vào quản lý thiết kế và quản lý dự án.