PHẠM THỊ THANH HẢI

Chức vụ: Nhân viên thu mua kiêm Trợ lý Giám đốc kiêm Hành chính 
Quốc tịch: Việt Nam

Hải đã có kinh nghiệm làm việc với nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ. Cô mang theo nhiệt huyết và nụ cười của mình tới Scazma để hỗ trợ nhóm những công việc  văn phòng, góp phần đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng hạn, và văn phòng hoạt động trôi chảy. Cô cũng đóng góp trong công việc thu mua, kết nối tới nhà cung cấp và đảm bảo sự giao tiếp rõ ràng, hiệu quả giữa tất cả các bên.