THỊ KIỀU LOAN

Chức vụ: Kế toán trưởng & Giám đốc tài chính
Quốc tịch: Việt Nam

Ngoài tấm bằng cử nhân kép của Đại học khoa học tự nhiên (chuyên ngành công nghệ thông tin và kế toán), Loan cũng đã trải qua khóa đào tạo ACCA (Association of Chartered Certified Account). Cô có 10 năm kinh nghiệm làm việc cho PwC tại Việt Nam, 6 năm làm việc trong công ty Đức với vai trò Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính. Hiện tại, cô đang chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới tài chính, pháp lý của công ty Scazma.