CORINNE BOURGOIN

Chức vụ: CEO
Quốc tịch: Pháp - Campuchia

Chuyên ngành xây dựng dân dụng, tốt nghiệp từ trường ENPC nổi tiếng (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) ở Paris, bằng thạc sĩ ngành Tài chính Quốc tế, Corinne được thừa kế một nền tảng kiến thức sâu rộng về quản lý đầu tư cùng với một chuyên môn vững chắc trong kỹ thuật và một tình yêu đặc biệt dành cho lối thiết kế mộc nhưng sang trọng... Đây là nền tảng tốt nhất để phối hợp và lãnh đạo các dự án đặc biệt cho các nhà đầu tư tìm kiếm các dịch vụ phù hợp và đáng tin cậy, bao gồm ý tưởng, kiến trúc, kỹ thuật, tài chính và quản lý dự án.

Với việc phát triển nhiều dự án khách sạn và làm việc với nhiều nhà vận hành, cô đã có được kỹ năng mạnh mẽ trong các thủ tục và tổ chức khách sạn.

Cô hiện nay đang lãnh đạo nhóm để đảm bảo thiết kế luôn sáng tạo, độc đáo, chân thực và tiếp tục thúc đẩy các nhà cung cấp phát triển các vật phẩm đặc biệt có thể tạo nên sự khác biệt… với niềm đam mê.