2015-2016

Resort Phum Baitang, Campuchia, được mở cửa vào năm 2015 và vinh dự nhận được giải thưởng Resort có thiết kế đẹp nhất năm 2016. Đây thực sự là một tin vui dành cho những người đã góp phần tạo nên thành công này, kiến trúc sư, chủ đầu tư, nhưng đặc biệt là SCAZMA, giữ vai trò chính trong việc hoàn thiện cũng như kết nối với các nghệ nhân địa phương sáng tạo, tìm tòi nguồn nguyên vật liệu độc đáo. Trong suốt 4 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã bắt tay với nhiều đối tác ở châu Á và đặc biệt ở Việt Nam và đây chính là khởi nguồn cho bước tiến tiếp theo của chúng tôi: sáng lập nên SCAZMA.