CÂU 4. NHÂN VIÊN SCAZMA SỬ DỤNG NHỮNG NGÔN NGỮ NÀO?

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đến từ nhiều nước trên thế giới và có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và cả tiếng Khơ-me