CÂU 3. NHỮNG LOẠI DỰ ÁN NÀO SCAZMA TỪNG PHỤ TRÁCH TRONG THỜI GIAN QUA?

Cho đến nay, chúng tôi đã và đang triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: khách sạn, các doanh nghiệp sản xuất nông phẩm, hàng cao cấp, ngân hàng và gần đây là một số đề nghị cho dự án về y tế.
Chúng tôi luôn mong muốn tất cả các dự án đều đạt được thành công, gây được tiếng vang bởi sự độc đáo và mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. Cho nên, trước khi bắt tay vào bất kỳ dự án nào, chúng tôi cũng đều nghiên cứu thật kỹ yêu cầu của khách hàng và sẽ từ chối nếu điều đó nằm ngoài khả năng của mình.