CÂU 2. SCAZMA THAM GIA VÀO VIỆC THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN BẢN KỸ THUẬT QUẢN DỰ ÁN NƯỚC KHÁC NHAU?

Vâng, chúng tôi đã và đang có nhiều dự án trong khu vực Đông Nam Á (Lào, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Campuchia), ở Madagascar, Mauritius và vài nước ở châu Âu. Hầu hết các mẫu thiết kế sẽ được thực hiện từ trụ sở chính nhưng chúng tôi có những đối tác ở các nước khác nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ cho các cuộc khảo sát địa phương cũng như những giấy phép cần thiết vì nó tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng quốc gia.