CÂU 1. THÔNG THƯỜNG, GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN TRƯỚC KHI THI CÔNG MẤT THỜI GIAN BAO LÂU?

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô của dự án, mục tiếu và dự định, kết quả mong đợi và nguồn nguyên vật liệu sử dụng cho dự án (có thể phải nhập khẩu về) và ngân sách.

Tuy nhiên, trong bất kỳ giai đoạn nào của dự án cũng cần có sự kết hợp giữa 3 yếu tố: tiến độ - chất lượng - chi phí.

Dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư, chúng tôi cho rằng nên đặt chất lượng và chi phí lên hàng đầu.